Com ho tractem

Inducció miofascial

La fascia és la forma del teixit conjuntiu que envolta tots el òrgans, mantenint-los en una correcta posició i funcionament. El recorregut de la fascia és continu, per això qualsevol canvi estructural de la fascia en una determinada part del cos provocarà restriccions en les parts distals. Aquest canvi estructural de la fascia, anomenat disfunció miofascial, por produïr-se per diferents traumatismes (des de una caiguda o un cop fins a una intervenció quirúrgica, una menstruació dolorosa o una postura incorrecta).

Les limitacions del sistema miofascial produeixen dolor i alteren una correcta funció. Aquestes restriccions no només afecten el funcionament de l’aparell locomotor, si no que també influeixen indirectament en el funcionament d’altres sistemes (respiratori, nerviós, cardiovascular) i òrgans.

La inducció miofascial és un mètode d’avaluació i de tractament tridimensional dels moviments de la fascial, mitjançant pressions sostingudes en tot el sistema fascial per tal d’eliminar les seves restriccions i equilibrar la funció corporal.