Com ho tractem

Gimnàstica abdominohipopressiva

Conjunt ordenat d’exercicis posturals rítmics que permet la integració i memorització dels missatges propioceptius sensitius o sensorials associats a una postura en concret.

En el seu origen va ser concebuda en el marc de la prevenció post-part. El seu objectiu era buscar una gimnàstica que fos beneficiosa per a la faixa abdominal sense efectes negatius sobre el sòl pèlvic (diversos estudis havien demostrar l’efecte negatiu dels exercicis abdominals clàssics sobre el to del sòl pèvic en les dones i del seu impacte en la patologia dels prolapses pelvians).

Posteriorment, diversos estudis van demostrar la implicació terapèutica positiva de la gimnàstica abdominohipopressiva en nombroses patologies funcionals, en particular en aquelles relaciones amb l’anomenat “síndrome de deficiència postural”: cefalees, dolors toràcics o abdominals, artràlgies, dorsàlgies, lumbàlgies, ciatàlgies, escoliosi, problemes d’equilibri, nàusees, vòmits, vertígen, síndrome de l’ATM, incontinència urinària, urgències miccionals, estrenyiment, etc.