Com ho tractem

Fibrolisi instrumental miofascial

La relaxació instrumental miofascial consisteix en el tractament de les àlgies mecàniques a través de la destrucció d’adherències i corpuscles irritatius interaponeuròtics o mioaponeuròtics mitjançant uns ganxos aplicats sobre la pell. La forma d’aquests ganxos ens permet profunditzar més analíticament en el teixit i alhora realitzar l’acte de fibrolisi. Aquests corpuscles fibrosos i adherències disminuexen l’elasticitat del teixit conjuntiu, modifiquen l’eficàcia metabòlica i alteren els mecanoreceptors. És una tècnica molt eficaç en el tractament de tot tipus de dolors de tipus mecànic.