Com ho tractem

Exercicis de reeducació postural

La reeducació postural global és un mètode basat en el següent principi: tota activitat muscular estàtica o dinàmica és sempre concéntrica i comporta un escurçament muscular. Per aquest motiu s’han de reeducar permanentment els músculs en estirament.

El sistema muscular està dividit en músculs tònics i fàsics; en cas de hipertonia, els músculs estàtics s’escurcen de forma important provocant desviacions i compresions articulars. En conseqüència, cal estirar en primer lloc el sistema muscular estàtic. A més a més, els músculs estan organitzats en forma de cadenes musculars; per tant, per estirar eficaçment un múscul, cal estirar també tota la cadena muscular de que forma part.

A la pràctica, la reeducació postural global es basa en aquests tres punts:

- Cada individi és únic i es manifesta de forma diferent, conseqüentment el tractament ha de ser individualitzat.

- Tota agressió és compensada per evitar el patiment o dolor, per tant hem d’arribar des de el síntoma (dolor) fins a la causa per poder eliminar totalment la lesió.

- El tractament ha de ser global, és a dir, cal estirar totes les cadenes musculars alhora, a través de postures d’estirament actives i progressives.